VI Međunarodna škola medicinskog ultrazvuka u ginekologiji - IAN Donald & II Beogradski dani reprodukcije

Poštovane kolege, prijatelji i gosti,
 
Čast nam je i zadovoljstvo da Vas pozovemo na  VI Međunarodnu školu medicinskog ultrazvuka u ginekologiji - IAN Donald i II Beogradske dane reprodukcije koji će se održati u Beogradu od 20 do 22. oktobra 2016. godine u Hotelu Falkensteiner.
 
Ultrazvučne tehnologije predstavljaju osnov u razvoju perinatalne medicine. Određivanje realnog i kritičkog opsega njihove primene ali i medikolegalne posledice njihovog razvoja osnovne su tematske celine Škole. Razvoj i primena novih ultrazvučnih tehnologija pored stalnog i kontinuiranog ultrazvučnog usavršavanja, nameće potrebu za upoznavanjem stručne ginekološke javnosti i sa svim dostupnim legalnim  izvorima finansiranja naučnih istrazivanja, kao izraz društvene organizovanosti u ovoj oblasti.
 
Škola i Simpozijum će obuhvatiti širu populaciju doktora različitih specijalnosti koji se bave ultrazvukom, ginekologijom, perinatalnom i reproduktivnom medicinom. Ovo svakako podrazumeva da će pored osnovnih specijalnosti, ginekologa i akušera biti uključeni i embriolozi, pedijatri, dečji hirurzi, anesteziolozi i radiolozi. 
 
Na Ian Donald školi planirane su sesije posvećene najnovijim tehnologija u ultrazvučnoj dijagnostici, primenama ultrazvuka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i skriningu, kao i specifičnostima ultrazvučne dijagnostike u lečenju teških poremećaja fetusa i majke.
Takođe, Simpozijum Dani reprodukcije će biti prilika za izlaganje najnovijih saznanja iz oblasti reproduktivnog zdravlja.
 
Pozivamo sve zainteresovane da nađu interes i da svojim učešćem doprinesu radu i uspehu predstojeće Škole i Simpozijuma.
 
S poštovanjem, 
 
Prof. dr Aleksandar Ljubić
Direktor VI Međunarodne Ian Donald škole 2016
Predsednik Srpskog udruženja za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu
 
 
 
 
 
 
Menadzment koordinator 
ARIA Conference & Events
Dr Petra Markovica 12, 11 080 Zemun – Beograd
Tel: + 381 11 3160 625; + 381 11 2196 530; +381 11 3731 536; Fax: + 381 11 3160 862
E-mail: office@aria.co.rs,  ariaconference.events@gmail.com